שיפור מראה הפנים

הפנים הם החלק הקדמי של הראש .פני האדם משתרעים בין המצח לסנטר .הפנים כוללים עור ,שיער ,

מצח ,גבות ,עיניים ,אף ,לחיים ,אוזניים ,פה ,שפתיים ,שיניים וסנטר .באמצעות הפנים מובעות הבעות

הפנים .הפנים מהווים מרכיב חשוב בהופעת האדם ובזהותו. המילה “פנים “נגזרת מן השורש פ-נ-ה/י

משום שהם פונים קדימה.

כל במיטבם יראו שלניו שהפנים רוצים היו מאתנו ואחת אחד כל כן על שלנו, הביקור כרטיס הםהפנים

בקרמים משימוש החל שלהם, הפנים בטיפוח מרובה אנרגיה משקיעים גברים גם אך בעיקר נשיםהזמן.

למראה שמש משקפי זוג אין מאתנו באקסוסריז…למי שימוש אפילו איפור, למריחת ועדשוניםCool ולוק

הורס.

אין הנפחים. ואיבוד הקמטוטים הקמטים, תופעת והיא וגילאים מינים חוצה אשר אחת תופעה ישנהאך

כך לצורך לו. ומתקמט הולך שלנו הביקור וכרטיס מזדקנים אחת או כזו בדרך כולנו לצערנו לעשות,מה

הרפואה האסתטית מביאה את הפתרון, יש תרצו את המגהץ לכרטיס הביקור שלנו.

וחלק צעיר למראה מאוד ויעיל נפוץ טיפול הינו האלרונית בחומצה נפחים החזרת ידי על הפניםמילוי

כן כמו ניתוח, ללא פנים והרמת הפנים עור להצערת מביא גם היתר בין האלרונית בחומצה השימושיותר,

החומצה שלעיתים גם מה הפנים. עור את ולהצעיר הפנים עור את למצק ניתן מזותרפיה טיפולי ידיעל

האלרונית יכולה לשפר פיגמנטציה בפנים, בעיקר בשקעים מתחת לעניים.

מתיחת מן ניתוח, ללא פנים הרמת של אפקט נותן זה טיפול מינהם, על המזוחוטים שהוא נוסף טיפול

פנים ללא ניתוח אשר מתבצעת בעזרת חוטים שמוחדרים מתחת לעור.

עצמות להדגיש ניתן הייתר בין הפנים, את לפסל ממש ניתן האלרונית בחומצה שימוש ידי על לכך,מעבר

הנשיות את ומגדישה לפנים וסקסי חתולי מראה מעניקה לחיים עצמות הדגשת האף. את ולפסללחיים

כולל, מראה לשפר בליטות, להחליק האף, נראות את משמעותי באופן לשפר יכול אך פיסול האישה.של

ליישר שקעים באף בכך להעניק מראה אף אידאלי ביותר בלי צורך בניתוח.

מרפאותרשתFace clinic על עלות ללא ראשונה יעוץ לפגישת להגיע אותכם מזמינה קרופניק דר מבית

תוכנית והתאמת נכון באבחון מאמינים אנחנו עבורכם, האולטימטיבית הטיפולים תוכנית את לבחותמנת

יהנו שלנו שהלקוחות מנת על ובטוח לאט ללכת שלנו…אוהבים הלקוח של ויכולותיו לרצונותיוהטיפולים

אתנו שמור יהיה שלכם הקטן הסוד שלנו, הפנים של טבעי מראה על שמירה תוך זה כל מחמאותמהרבה

בלבד.

השאירו פרטים לתיאום פגישת ייעוץ והדמיה
אזור בארץ:

כתבו לנו
info@drkrupnik.co.il

טלפון :
073-7079007